Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL NR. 21 DIN 31.03.2023 privind aprobarea raportului anual privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat la comunai Ionesti pe anul 2022