Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL NR. 23 DIN 31.03.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare DC 1