Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotărârile autorității deliberative

Hotărâri 2023

 

registru-hotarari-2023

HCL nr. 1 din 31.01.2023 cu privie la aprobarea bugetului local pe anul 2023 si a liste de investitii pe anul 2023

HCL nr. 2 din 31.01.2023 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 3 din 31.01.2023 cu privire la organizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunei Ionesti

HCL nr. 4 din 31.01.2023 cu privire la stabilirea numarului de asistenti pestonali si indemnizatii acordate persoanelor cu andicap pentru anul 2023

HCL nr. 5 din 31.01.2023 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 6 din 31.01.2023 cu privire la aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv ,,Oltul Ionesti” pentru anul 2023

HCL nr. 7 din 31.01.2023 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea organigramei si a statului de functii

HCL nr. 8 din 31.01.2023 cu privire la aprobarea protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si solidaritatii sociale si UAT Ioneti in cadrul proiectului HUB de Servicii MMSS – SII MMSS cod MySmis 130963

HCL nr. 9 din 31.01.2023 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

Hcl nr. 10 din 28.02.2023 cu privire la utilizare excedent bugetar

HCL nr. 11 din 28.02.2023 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 12 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 13 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2023-2024

HCL nr. 14 din 28.02.2023 cu privire la darea in administrare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ale comunei Ionesti, judetul Valcea, catre Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Ionesti  

HCL nr. 15 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitii ,,Modernizare DC 103A, L=1080, comuna Ionesti, judetul Valcea” 

HCL nr. 16 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Modernizare DC 103A, L=1080, comuna Ionesti, judetul Valcea”

HCL nr. 17 din 28.02.2023 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 18 din 28.02.2023 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 19 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea asocierii cu UAT Ionesti cu Consiliul Judetean Valcea privind ,,Dotarea cu mobilier si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar”

HCL NR. 20 DIN 31.03.2023 privind rectificara bugetului local pe anul 2023

HCL NR. 21 DIN 31.03.2023 privind aprobarea raportului anual privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat la comunai Ionesti pe anul 2022

HCL NR. 22 DIN 31.03.2023 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a comunei Ionesti, judetul Valcea

HCL NR. 23 DIN 31.03.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare DC 1

HCL nr. 24 24.04.2023 cu privire la rectificarea buetului local pe anul 2023

HCL nr. 25 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2024

HCLNR2~3

HCL nr. 27 din 18.05.2023 cu privire la aderarea UAT Comuna Ionesti la parteneriatul respectiv teritoriul LEADER constituit prin Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Vinului

HCL nr. 28 din 18.05.2023 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCB614~1

HCL nr. 30 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 31 din 18.05.2023 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 32 cu privira la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 33 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare DC 103A, L= 1080m

HCL nr. 34 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului III al anului 2023

HCL nr. 35 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea bugetului Aerviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Ionesti pe anul 2023

HCL nr. 36 din 26.06.2023 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 37 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea Statutului comunei Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 38 din 26.06.2023 cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 3 din 31 Ianuarie 2023 cu privire la organizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunei Ionesti

HCL nr. 39 din 31.07.2023 cu privire la aprobare taxe si tarife utilizate de operatorul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Ionesti

HCL nr. 40 din 31.07.2023 cu privire la rectificare buget Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Ionesti pe anul 2023

HCL nr. 41 din 30.08.2023 cu privire la aprobarea concesiunii spatiului in suprafata de 11,45 mp si a cotelor indivize a spatiilor comune din dispensarul uman Ionesti

HCL nr. 42 din 30.08.2023 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 43 din 30.08.2023 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 44 din 30.08.2023 cu privire la stabilire masuri pentru buna gospodarire a comunei si instaurarea unui climat de ordine si curatenie

HCL nr. 45 din 30.08.2023 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 5629 din 17.12.2004 incheiat intre comuna Ionesti si C.M.I. Dr. Mirea Viorica

HCL nr. 46 din 29.09.2023 cu privire la aderarea si participarea in calitate de membru cu dreptui depline a comunei Ionesti, judetul Valcea la Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,Tinutul Vinului,,

HCL nr. 47 din 29.09.2023 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 48 din 29.09.2023 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului II al anului 2023

HCL nr. 49 din 29.09.2023 cu privire la infiintarea si delegarea gestiunii prin concesiune a Seviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 50 din 31.10.2023 cu privire la trecerea unui imobil – teren – din domeniulpublic al comunei Ionesti, judetul Valcea in domeniul public al statului

HCL nr. 51 din 31.10.2023 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 52 din 31.10.2023 cu privire la aprobarea protocolului de colaborare intre comuna Ionesti si municipiul Ramnicu Valcea, in vederea gestionarii situatiei cainilor fara stapan

HCL nr. 53 din 31.10.2023 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

 

Hotărâri 2022

registru-hotarari-2022

HCL nr. 1 din 31.01.2022 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 2 din 31.01.2022 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2022

HCL nr. 3 din 31.01.2022 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentu anul scolar 2022-2023

HCL nr. 4 din 31.01.2022 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 5 din 10.02.22 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2022 si lista de investitii pe anul 2022

HCL nr. 6 din 10.02.2022 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 7 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea executiei bugetare pe anul 2021

HCL nr. 8 din 29.03.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 9 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv Oltul Ionesti pentru anul calendaristic 2022

HCLNR12

HCL nr. 11 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea concesiunii spatiului in suprafata de 18,3 mp si a cotelor indivize a spatiilor comune din dispensarul uman Ionesti

HCL nr. 12 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General (PUG) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Ionesti

HCL nr. 13 din 29.03.2022 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea organigramei si a statului de functii

HCL nr. 14 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea raportului anual privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat al Comunei Ionesti pe anul 2021

HCL nr. 15 din 2022 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 16 din 2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 17 din 2022 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 18 din 29.06.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 19 din 29.06.2022 cu privire la utilizre excedent bugetar

HCL nr. 20 din 29.06.2022 cu privire la retragerea comunei Ionesti, judetul Valcea din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,APA Valcea”

HCL nr. 21 din 29.06.2022 cu privire la asocierea comunei Ionesti cu comunele Orlesti, Scundu, Pesceana si Glavile din judetul Valcea la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara ,,Orlesti-Scundu”

HCL nr. 22 din 26.07.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 23 din 26.08.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 24 din 26.08.2022 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 25 din 13.09.2022 cu privire la stabilire impozituluitaxei pe cladiri pentru anul fiscal 2023

HCL nr. 26 din 2022 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului III al anului 2022

HCL nr. 27 din 2022 cu privire la aderarea comunei ionesti la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judetene Valcea a Asociatiei Comunelor din Romania

HCL nr. 28 din 2022 cu privire la insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Valcea a Asociatiei Comunelor din Romania pivind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

HCL nr. 29 din 2022 cu privire la aprobarea contributiei Comunei Ionesti pentru sustinerea si functionarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Judetene Valcea a A.Co.R.

HCL nr. 30 din 2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 31 din 2022 cu privire la acceptare donatie teren arabil intravilan in suprafata de 1598 mp

HCL nr. 32 din 2022 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 33 din 2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 34 din 2022 cu privire la aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ionesti si a programului de achizitii, pentru anul 2023

HCL nr. 35 din 2022 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2023

HCL nr. 36 din 2022 cu privire la adoptare masuri pentru asigurarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare in comuna Ionesti 

 

 

Hotărâri 2021

registru hotarari 2021

HCL nr. 1 din 2021 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 2 din 2021 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2021

HCL nr. 3 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 4 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 5 din 2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 6 din 2021 cu privire la modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 7 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 8 din 2021 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 9 din 2021 cu privire la desfiintare imobil ,,Gradinita” in suprafata de 204 mp

HCL nr. 10 din 2021 cu privire la utilizare excedent bugetar

HCL nr. 11 din 2021 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 12 din 2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 13 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de functionare a Consiliului Local Ionesti

HCL nr. 14 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 15 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 628.01.2021 privind modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 16 din 2021 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2021 si lista de investitii pe anul 2021

HCL nr. 17 din 2021 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2022

HCL nr. 18 din 2021 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 19 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 20 din 2021 cu privire la anulare obligatii fiscale

HCL nr. 21 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 22 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 23 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 24 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului loacal pe anul 2021

HCL nr. 25 din 2021 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului II al anului 2021

HCL nr. 26 din 08.09.2021 cu privire la alegere preşedinte de şedinţă

HCL nr. 27 din 08.09.2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 28 din 08.09.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 29 din 08.09.2021 cu privire la acceptare donatie teren arabil intravilan in suprafata de 402 mp

HCL nr. 30 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in com Ionesti

HCL nr. 31 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea devizului general al obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in com Ionesti

HCL nr. 32 din 04.10.2021 cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.

HCL nr. 33 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti

HCL nr. 34 din 04.10.2021 cu privire la acordare ajutor de urgenta

HCL nr. 35 din 04.10.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 5629 din 17.12.2004 incheiat intre comuna Ionesti si C.M.I. Dr. Mirea Viorica

HCL nr. 36 din 04.10.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 37 din 04.10.2021 cu privire la achizitionare autoutilitara

HCL nr. 38 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

HCL nr. 39 din 03.11.2021 cu privire la probarea depunerii cererii de finantare pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti, judetul Valcea” si a devizului general

HCL nr. 40 din 03.11.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6149 din 6.11.2018 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Medicus Viatrix S.R.L

HCL nr. 41 din 03.11.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Clinica Sante S.R.L.

HCL nr. 42 din 03.11.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 43 din 03.11.2021 cu privire la achizitionare autoturism

HCL nr. 44 din 03.11.2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 45 din 03.11.2021 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 46 din 7.12.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare

HCL nr. 47 din 7.12.2021 cu privire la rectificarea bugetuluzi local pe anul 2021

HCL nr. 48 din 7.12.2021 cu privire la modificarea articolului 18 din Anexa 1 a Hotararii Consiliului local nr 1722.04.2021 cu privire la stabilire impozite şi taxe locale 2022

HCL nr. 49 din 7.12.2021 cu privire la utilizare excedent bugetar

HCL nr. 50 din 7.12.2021 cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ionesti si a programului de achizitii, pentru anul 2022

HCL nr. 51 din 23.12.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 52 din 23.12.2021 cu privire la incheierea unui contract de prestari servicii de colectare selectiva, transport, stocare temporara si valorificare a deseurilor

HCL nr. 53 din 23.12.2021 cu privire la atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit, catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ,,TRANSGAZ’’ S.A. Medias a terenului in suprafata de 4

 

 

Hotărâri 2020

 

HCL nr. 1 cu privire la acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019 din excedentul bugetar rezultat in anii anteriori

HCL nr. 2 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 3 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 4 cu privire la aderarea comunei Ionesti la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania

HCL nr. 5 cu privire la insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R. privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public inern

HCL nr. 6 cu privire la aprobarea contributiei Comunei Ionesti pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern si cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R.

HCL nr. 7 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Ionesti

HCL nr. 8 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap

HCL nr. 9 cu privire la validare mandat consilier

HCL nr. 10 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2020 si lista de investitii pe anul 2020

HCL nr. 11 cu privire la sustinerii financiare a ACS Oltul Ionesti pentru anul calendaristic 2020

HCL nr. 12 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020 – 2021

HCL nr. 13 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 14 cu privire la stabilirea salariior de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 15 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 699 din 12.02.2020 incheiat intre comuna Ionesti si CAR IFN Rm. Valcea

HCL nr. 16 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 17 cu privire la aprobare PUZ schimbare categorie de folosinta pentru amenajare iza piscicol si imprejmuire teren S.C. REMSERVICE S.R.L.

HCL nr. 18 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere din comuna Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 19 cu privire la aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare

HCL nr. 20 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pe anul 2021

HCL nr. 21 cu privire la aprobarea executiei bugetare pe anul 2019

HCL nr. 22 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 23 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 25 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 26 cu privire la aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative

HCL nr. 27 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 28 cu privire la aprobarea prelungirii contractului nr. 7038 din 21.11.2019 incheiat intre UAT Ionesti si S.C. Braicata S.R.L.

HCL nr. 29 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului I al anului 2020

HCL nr. 30 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 31 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 32 cu privire la raprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a ser. de salubrizare constand din colectare, transfer si sortare ale deseurilor in jud VAlcea

HCL nr. 33 cu privire la regulamentul de aprobare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 34 cu privire la predarea catre MLPDA prin CNI S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Construire sala de sport scolara – proiect pilot, in sat Ionesti, com Ionesti

HCL nr. 35 cu privire la initierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica a distributiei a gazelor naturale in comuna Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 36 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 37 cu privire la modificarea art. 9 al HCL Ionesti, judetul Valcea nr. 35 din 30.06.2020

HCL nr. 38 cu privire la aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si a demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pentru UAT Ionesti, jud. Valcea

HCL nr. 39 cu privire la infiintaea la nivelul UAT Ionesti a unei subunitati de interventie in cazul procedurii situatiilor de urgenta si punerea la dispozitia MAI a suprafetei de 1445 mp

HCL nr. 40 cu privire la aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in UAT Ionesti

HCL nr. 41 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 42 cu privire la stabilirea comisiilor de specialitate

HCL nr. 43 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in comuna Ionesti

HCL nr. 44 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6149 din 6.11.2018 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Medicus Viatrix S.R.L.

HCL nr. 45 cu privire la declarare viceprimar al comunei Ionesti

HCL nr. 46 cu privire la prelungirea contractului de concesiune. nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Clinica Sante S.R.L.

HCL nr. 47 cu privire la acordare ajutor de urgenta

HCL nr. 48 cu privire la aprobare PUZ – schimbare categorie de folosinta pentru constuire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice S.C. RDS&RCS S.R.L.

HCL nr. 49 cu privire la achizitionare, bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 50 cu privire la aprobare studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului Infiintare sistem distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta

HCL nr. 51 cu privire la aprobarea proiectului Infiintare sistem distributie a gazeor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport

HCL nr. 52cu privire la aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ionesti si a programului de achizitii, pe anul 2021

HCL nr. 53 cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritoriala a comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea documentatiei de atribuire

HCL nr. 54 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului III al anului 2020

HCL nr. 55 cu privire la desemnare reprezentanti in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al UAT IOnesti

HCL nr. 56 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 57 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei IOnesti

Hotărârile autorității deliberative

Hotărâri 2023

 

registru-hotarari-2023

HCL nr. 1 din 31.01.2023 cu privie la aprobarea bugetului local pe anul 2023 si a liste de investitii pe anul 2023

HCL nr. 2 din 31.01.2023 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 3 din 31.01.2023 cu privire la organizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunei Ionesti

HCL nr. 4 din 31.01.2023 cu privire la stabilirea numarului de asistenti pestonali si indemnizatii acordate persoanelor cu andicap pentru anul 2023

HCL nr. 5 din 31.01.2023 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 6 din 31.01.2023 cu privire la aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv ,,Oltul Ionesti” pentru anul 2023

HCL nr. 7 din 31.01.2023 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea organigramei si a statului de functii

HCL nr. 8 din 31.01.2023 cu privire la aprobarea protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si solidaritatii sociale si UAT Ioneti in cadrul proiectului HUB de Servicii MMSS – SII MMSS cod MySmis 130963

HCL nr. 9 din 31.01.2023 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

Hcl nr. 10 din 28.02.2023 cu privire la utilizare excedent bugetar

HCL nr. 11 din 28.02.2023 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 12 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 13 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2023-2024

HCL nr. 14 din 28.02.2023 cu privire la darea in administrare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ale comunei Ionesti, judetul Valcea, catre Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Ionesti  

HCL nr. 15 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitii ,,Modernizare DC 103A, L=1080, comuna Ionesti, judetul Valcea” 

HCL nr. 16 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Modernizare DC 103A, L=1080, comuna Ionesti, judetul Valcea”

HCL nr. 17 din 28.02.2023 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 18 din 28.02.2023 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 19 din 28.02.2023 cu privire la aprobarea asocierii cu UAT Ionesti cu Consiliul Judetean Valcea privind ,,Dotarea cu mobilier si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar”

HCL NR. 20 DIN 31.03.2023 privind rectificara bugetului local pe anul 2023

HCL NR. 21 DIN 31.03.2023 privind aprobarea raportului anual privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat la comunai Ionesti pe anul 2022

HCL NR. 22 DIN 31.03.2023 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a comunei Ionesti, judetul Valcea

HCL NR. 23 DIN 31.03.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare DC 1

HCL nr. 24 24.04.2023 cu privire la rectificarea buetului local pe anul 2023

HCL nr. 25 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2024

HCLNR2~3

HCL nr. 27 din 18.05.2023 cu privire la aderarea UAT Comuna Ionesti la parteneriatul respectiv teritoriul LEADER constituit prin Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Vinului

HCL nr. 28 din 18.05.2023 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCB614~1

HCL nr. 30 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 31 din 18.05.2023 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 32 cu privira la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 33 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general pentru obiectivul de investitii Modernizare DC 103A, L= 1080m

HCL nr. 34 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului III al anului 2023

HCL nr. 35 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea bugetului Aerviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Ionesti pe anul 2023

HCL nr. 36 din 26.06.2023 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 37 din 26.06.2023 cu privire la aprobarea Statutului comunei Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 38 din 26.06.2023 cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 3 din 31 Ianuarie 2023 cu privire la organizarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunei Ionesti

HCL nr. 39 din 31.07.2023 cu privire la aprobare taxe si tarife utilizate de operatorul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Ionesti

HCL nr. 40 din 31.07.2023 cu privire la rectificare buget Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Ionesti pe anul 2023

HCL nr. 41 din 30.08.2023 cu privire la aprobarea concesiunii spatiului in suprafata de 11,45 mp si a cotelor indivize a spatiilor comune din dispensarul uman Ionesti

HCL nr. 42 din 30.08.2023 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 43 din 30.08.2023 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 44 din 30.08.2023 cu privire la stabilire masuri pentru buna gospodarire a comunei si instaurarea unui climat de ordine si curatenie

HCL nr. 45 din 30.08.2023 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 5629 din 17.12.2004 incheiat intre comuna Ionesti si C.M.I. Dr. Mirea Viorica

HCL nr. 46 din 29.09.2023 cu privire la aderarea si participarea in calitate de membru cu dreptui depline a comunei Ionesti, judetul Valcea la Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,Tinutul Vinului,,

HCL nr. 47 din 29.09.2023 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 48 din 29.09.2023 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului II al anului 2023

HCL nr. 49 din 29.09.2023 cu privire la infiintarea si delegarea gestiunii prin concesiune a Seviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 50 din 31.10.2023 cu privire la trecerea unui imobil – teren – din domeniulpublic al comunei Ionesti, judetul Valcea in domeniul public al statului

HCL nr. 51 din 31.10.2023 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr. 52 din 31.10.2023 cu privire la aprobarea protocolului de colaborare intre comuna Ionesti si municipiul Ramnicu Valcea, in vederea gestionarii situatiei cainilor fara stapan

HCL nr. 53 din 31.10.2023 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

 

Hotărâri 2022

registru-hotarari-2022

HCL nr. 1 din 31.01.2022 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 2 din 31.01.2022 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2022

HCL nr. 3 din 31.01.2022 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentu anul scolar 2022-2023

HCL nr. 4 din 31.01.2022 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 5 din 10.02.22 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2022 si lista de investitii pe anul 2022

HCL nr. 6 din 10.02.2022 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 7 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea executiei bugetare pe anul 2021

HCL nr. 8 din 29.03.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 9 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv Oltul Ionesti pentru anul calendaristic 2022

HCLNR12

HCL nr. 11 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea concesiunii spatiului in suprafata de 18,3 mp si a cotelor indivize a spatiilor comune din dispensarul uman Ionesti

HCL nr. 12 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General (PUG) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al Comunei Ionesti

HCL nr. 13 din 29.03.2022 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea organigramei si a statului de functii

HCL nr. 14 din 29.03.2022 cu privire la aprobarea raportului anual privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat al Comunei Ionesti pe anul 2021

HCL nr. 15 din 2022 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 16 din 2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 17 din 2022 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 18 din 29.06.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 19 din 29.06.2022 cu privire la utilizre excedent bugetar

HCL nr. 20 din 29.06.2022 cu privire la retragerea comunei Ionesti, judetul Valcea din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,APA Valcea”

HCL nr. 21 din 29.06.2022 cu privire la asocierea comunei Ionesti cu comunele Orlesti, Scundu, Pesceana si Glavile din judetul Valcea la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara ,,Orlesti-Scundu”

HCL nr. 22 din 26.07.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 23 din 26.08.2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 24 din 26.08.2022 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 25 din 13.09.2022 cu privire la stabilire impozituluitaxei pe cladiri pentru anul fiscal 2023

HCL nr. 26 din 2022 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului III al anului 2022

HCL nr. 27 din 2022 cu privire la aderarea comunei ionesti la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judetene Valcea a Asociatiei Comunelor din Romania

HCL nr. 28 din 2022 cu privire la insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Valcea a Asociatiei Comunelor din Romania pivind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

HCL nr. 29 din 2022 cu privire la aprobarea contributiei Comunei Ionesti pentru sustinerea si functionarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Judetene Valcea a A.Co.R.

HCL nr. 30 din 2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 31 din 2022 cu privire la acceptare donatie teren arabil intravilan in suprafata de 1598 mp

HCL nr. 32 din 2022 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 33 din 2022 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 34 din 2022 cu privire la aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ionesti si a programului de achizitii, pentru anul 2023

HCL nr. 35 din 2022 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2023

HCL nr. 36 din 2022 cu privire la adoptare masuri pentru asigurarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare in comuna Ionesti 

 

 

Hotărâri 2021

registru hotarari 2021

HCL nr. 1 din 2021 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 2 din 2021 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2021

HCL nr. 3 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 57 din 10.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 4 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 5 din 2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 6 din 2021 cu privire la modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 7 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 8 din 2021 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 9 din 2021 cu privire la desfiintare imobil ,,Gradinita” in suprafata de 204 mp

HCL nr. 10 din 2021 cu privire la utilizare excedent bugetar

HCL nr. 11 din 2021 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 12 din 2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 13 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de functionare a Consiliului Local Ionesti

HCL nr. 14 din 2021 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 15 din 2021 cu privire la revocarea hotararii consiliului local nr. 628.01.2021 privind modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 16 din 2021 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2021 si lista de investitii pe anul 2021

HCL nr. 17 din 2021 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2022

HCL nr. 18 din 2021 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 19 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 20 din 2021 cu privire la anulare obligatii fiscale

HCL nr. 21 din 2021 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 22 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 23 din 2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 24 din 2021 cu privire la rectificarea bugetului loacal pe anul 2021

HCL nr. 25 din 2021 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului II al anului 2021

HCL nr. 26 din 08.09.2021 cu privire la alegere preşedinte de şedinţă

HCL nr. 27 din 08.09.2021 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 28 din 08.09.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 29 din 08.09.2021 cu privire la acceptare donatie teren arabil intravilan in suprafata de 402 mp

HCL nr. 30 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in com Ionesti

HCL nr. 31 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea devizului general al obiectivului de investitii „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in com Ionesti

HCL nr. 32 din 04.10.2021 cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.

HCL nr. 33 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti

HCL nr. 34 din 04.10.2021 cu privire la acordare ajutor de urgenta

HCL nr. 35 din 04.10.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 5629 din 17.12.2004 incheiat intre comuna Ionesti si C.M.I. Dr. Mirea Viorica

HCL nr. 36 din 04.10.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 37 din 04.10.2021 cu privire la achizitionare autoutilitara

HCL nr. 38 din 04.10.2021 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

HCL nr. 39 din 03.11.2021 cu privire la probarea depunerii cererii de finantare pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti, judetul Valcea” si a devizului general

HCL nr. 40 din 03.11.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6149 din 6.11.2018 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Medicus Viatrix S.R.L

HCL nr. 41 din 03.11.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Clinica Sante S.R.L.

HCL nr. 42 din 03.11.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 43 din 03.11.2021 cu privire la achizitionare autoturism

HCL nr. 44 din 03.11.2021 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti

HCL nr. 45 din 03.11.2021 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 46 din 7.12.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare

HCL nr. 47 din 7.12.2021 cu privire la rectificarea bugetuluzi local pe anul 2021

HCL nr. 48 din 7.12.2021 cu privire la modificarea articolului 18 din Anexa 1 a Hotararii Consiliului local nr 1722.04.2021 cu privire la stabilire impozite şi taxe locale 2022

HCL nr. 49 din 7.12.2021 cu privire la utilizare excedent bugetar

HCL nr. 50 din 7.12.2021 cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ionesti si a programului de achizitii, pentru anul 2022

HCL nr. 51 din 23.12.2021 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 52 din 23.12.2021 cu privire la incheierea unui contract de prestari servicii de colectare selectiva, transport, stocare temporara si valorificare a deseurilor

HCL nr. 53 din 23.12.2021 cu privire la atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit, catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ,,TRANSGAZ’’ S.A. Medias a terenului in suprafata de 4

 

 

Hotărâri 2020

 

HCL nr. 1 cu privire la acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019 din excedentul bugetar rezultat in anii anteriori

HCL nr. 2 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta juridica, consultanta, consiliere si reprezentare juridica

HCL nr. 3 cu privire la aprobare plan actiuni si lucrari de interes local

HCL nr. 4 cu privire la aderarea comunei Ionesti la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania

HCL nr. 5 cu privire la insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R. privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public inern

HCL nr. 6 cu privire la aprobarea contributiei Comunei Ionesti pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern si cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R.

HCL nr. 7 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Ionesti

HCL nr. 8 cu privire la stabilirea numarului de asistenti personali si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap

HCL nr. 9 cu privire la validare mandat consilier

HCL nr. 10 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2020 si lista de investitii pe anul 2020

HCL nr. 11 cu privire la sustinerii financiare a ACS Oltul Ionesti pentru anul calendaristic 2020

HCL nr. 12 cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020 – 2021

HCL nr. 13 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 14 cu privire la stabilirea salariior de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti

HCL nr. 15 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 699 din 12.02.2020 incheiat intre comuna Ionesti si CAR IFN Rm. Valcea

HCL nr. 16 cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 17 cu privire la aprobare PUZ schimbare categorie de folosinta pentru amenajare iza piscicol si imprejmuire teren S.C. REMSERVICE S.R.L.

HCL nr. 18 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere din comuna Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 19 cu privire la aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare

HCL nr. 20 cu privire la stabilire impozite si taxe locale pe anul 2021

HCL nr. 21 cu privire la aprobarea executiei bugetare pe anul 2019

HCL nr. 22 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 23 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 25 cu privire la achizitionare bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 26 cu privire la aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative

HCL nr. 27 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 28 cu privire la aprobarea prelungirii contractului nr. 7038 din 21.11.2019 incheiat intre UAT Ionesti si S.C. Braicata S.R.L.

HCL nr. 29 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului I al anului 2020

HCL nr. 30 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 31 cu privire la alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 32 cu privire la raprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a ser. de salubrizare constand din colectare, transfer si sortare ale deseurilor in jud VAlcea

HCL nr. 33 cu privire la regulamentul de aprobare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 34 cu privire la predarea catre MLPDA prin CNI S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Construire sala de sport scolara – proiect pilot, in sat Ionesti, com Ionesti

HCL nr. 35 cu privire la initierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica a distributiei a gazelor naturale in comuna Ionesti, judetul Valcea

HCL nr. 36 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 37 cu privire la modificarea art. 9 al HCL Ionesti, judetul Valcea nr. 35 din 30.06.2020

HCL nr. 38 cu privire la aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si a demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale pentru UAT Ionesti, jud. Valcea

HCL nr. 39 cu privire la infiintaea la nivelul UAT Ionesti a unei subunitati de interventie in cazul procedurii situatiilor de urgenta si punerea la dispozitia MAI a suprafetei de 1445 mp

HCL nr. 40 cu privire la aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in UAT Ionesti

HCL nr. 41 cu privire la alegere presedinte sedinta

HCL nr. 42 cu privire la stabilirea comisiilor de specialitate

HCL nr. 43 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in comuna Ionesti

HCL nr. 44 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 6149 din 6.11.2018 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Medicus Viatrix S.R.L.

HCL nr. 45 cu privire la declarare viceprimar al comunei Ionesti

HCL nr. 46 cu privire la prelungirea contractului de concesiune. nr. 6795 din 21.11.2016 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Clinica Sante S.R.L.

HCL nr. 47 cu privire la acordare ajutor de urgenta

HCL nr. 48 cu privire la aprobare PUZ – schimbare categorie de folosinta pentru constuire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice S.C. RDS&RCS S.R.L.

HCL nr. 49 cu privire la achizitionare, bunuri, lucrari si servicii

HCL nr. 50 cu privire la aprobare studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului Infiintare sistem distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta

HCL nr. 51 cu privire la aprobarea proiectului Infiintare sistem distributie a gazeor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport

HCL nr. 52cu privire la aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ionesti si a programului de achizitii, pe anul 2021

HCL nr. 53 cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritoriala a comunei Ionesti, judetul Valcea si aprobarea documentatiei de atribuire

HCL nr. 54 cu privire la aprobarea executiei bugetare a trimestrului III al anului 2020

HCL nr. 55 cu privire la desemnare reprezentanti in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al UAT IOnesti

HCL nr. 56 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 57 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei IOnesti

Politici

Vremea