Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 53 din 31.10.2023 cu privire la acordare burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul Scolii Generale Ionesti