Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 50 din 31.10.2023 cu privire la trecerea unui imobil - teren - din domeniulpublic al comunei Ionesti, judetul Valcea in domeniul public al statului