Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 41 din 30.08.2023 cu privire la aprobarea concesiunii spatiului in suprafata de 11,45 mp si a cotelor indivize a spatiilor comune din dispensarul uman Ionesti