Primăria comunei IONEșTI
Județul Vâlcea

HCL nr. 32 cu privira la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ionesti